Hướng dẫn thêm mới doanh nghiệp chỉ với 3 bước

 

Bước 1: Bấm vào Thêm mới (góc trên bên phải) hoặc đường dẫn https://tmdt.bni.vn/add-listing/

 

Bước 2: Chọn 1 contact sphere phù hợp để thêm doanh nghiệp vào.

 

Cách chọn contact sphere phù hợp.

Bảng chọn contact sphere phù hợp

 

Bước 3: Hoàn tất các thông tin giới thiệu về doanh nghiệp như biểu mẫu yêu cầu.

 

Cuối cùng:

Bấm nút Xem trước để xem lại thông tin doanh nghiệp.

Hoặc bấm nút Bỏ qua xem trước và gửi đăng để đăng thông tin doanh nghiệp lên hệ thống.

 

Hướng dẫn thêm mới sản phẩm chỉ với 3 bước

Bước 1: Bấm vào Thêm mới (góc trên bên phải) hoặc đường dẫn https://tmdt.bni.vn/add-listing/

 

Bước 2: Chọn Thêm mới sản phẩm

 

Bước 3: Hoàn tất các thông tin sản phẩm như biểu mẫu yêu cầu và bấm Đăng sản phẩm.

 

Cuối cùng:

Vào My Listings

Bấm Edit doanh nghiệp, chọn sản phẩm đã đăng.

Bấm Lưu thay đổi.